Omega mug - 330ml

R 50.69

9.6 ( h ) AB grade ceramic 0.33L