Omega mug - 330ml

R 44.36

9.6 ( h ) AB grade ceramic 0.33L