Omega mug - 330ml

R 57.34

9.6 ( h ) AB grade ceramic 0.33L